ikke logget ind | login
Fritvalgsdatabsen

Publikationer

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen udgiver løbende bøger, pjecer og andre udgivelser med relevans for fritvalgsområdet. Du kan fx se mere på:

Rapporter og bøger om Ældre fra Socialstyrelsen

Ankestyrelsens rapporter

Ankestyrelsen har siden frit valg trådte i kraft 1. januar 2003 udgivet en række rapporter/undersøgelser på området. Klik her for at finde:

Det betaler sig at lave tilsyn og opfølgning i hjemmeplejen, 2011
Frit valg i ældreplejen - landsdækkende brugerundersøgelse, november 2005

Frit valg i ældreplejen - 22 private leverandørers erfaringer
Frit valg i ældreplejen – erfaringer fra landets kommuner, juni 2004
Frit valg i ældreplejen - brugernes oplevelser, november 2003
Frit valg i ældreplejen - 15 kommuners erfaringer og ideer

Konkurrencestyrelsen

Om afgørelse vedr. priser i Aalborg Kommune 2004
Effektanalyse af konkurrenceudsættelse af pleje- og omsorgsopgaver i kommuner (PDF) - lavet for Udbudsrådet 2009

Andet

Status på frit valg fra KREVI 2011
KL og Socialministeriets pjece om prisfastsættelse på ældreområdet, 2007
Information om frit valg, Forbrugerstyrelsen, 2005
Tid til status - erfaringer med frit valg, Finansministeriet, august 2005
Kundval for ældre og funktionshidrade i Norden, Nordisk råd, 2005
Skal din virksomhed levere personlig og praktisk hjælp, Socialministeriet 
Frit valg - erfaringer med flere leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp_AKF, oktober 2004

Genveje

 

Brugertidsprocent Socialstyrelsen og KL's redskab til at udregne timepriser (BTP modellen).

Få tips til udbud trin for trin på udbudsportalen

Få information om ældreområdet og frit valg på hjemmesiden for Sundheds- og Ældreministeriet.

Fritvalgsblanketten findes her på Virk.dk

KL's model til beregning af timepriser ajourføres årligt med pris- og lønudviklingen. 

Jeg er (brugertype)

Jeg er fra (Kommune)


Socialstyrelsen | Edisonsvej 1 | 5000 Odense C | support@socialstyrelsen.dk