ikke logget ind | login
Fritvalgsdatabsen

Kommuneoplysninger

Du kan se vejledning med skærmbilleder i pdf-udgave her

Hvis du har ændringer til oplysningerne om kommunen eller dens distrikter, skal du vælge at indberette "Kommuneoplysninger". Sådan gør du:

- Klik på indberetning 
- Klik på kommuneoplysninger

Når du har klikket på "Kommuneoplysninger", vises kommunens navn, adresse etc. i en række indtastningsfelter. Der skal indberettes oplysninger for kommunen og for den ”ansvarlige enhed” i kommunen. "Ansvarlig enhed" er den organisatoriske enhed, der er ansvarlig for indberetningen til Fritvalgsdatabasen.

Visse af oplysningerne kan ikke ændres af dig. Det gælder kommunens navn, kommunekode samt region. En række felter er obligatoriske (markeret med *).

- Klik på "Distrikter"  hvis du vil ændre listen over kommunens distrikter.

I databasen er distrikt defineret som det organisatoriske niveau umiddelbart under kommuneniveau. Hvis kommunalbestyrelsen har besluttet, at kommunen organisatorisk er distriktsopdelt og distrikterne adskiller sig fra hinanden mht. priser og/eller kontraktformer, skal alle distrikter oprettes i databasen.

Består en kommune af mange distrikter, hvoraf kun et eller få adskiller sig fra resten, kan man vælge kun at oprette det eller de distrikter, der adskiller sig fra flertallet. Resten skal oprettes som ét distrikt i databasen og skal benævnes ”øvrige distrikter"

Jeg er (brugertype)

Jeg er fra (Kommune)


Socialstyrelsen | Edisonsvej 1 | 5000 Odense C | support@socialstyrelsen.dk | Tilgængelighedserklæring