ikke logget ind | login
Fritvalgsdatabsen

Nyhedsarkiv

AAL Forum 2010 - Innovation World 15. - 17. september 2010

Kom og se fritvalgsdatabasen på udstillingen ifm. den store europæiske konference om velfærdsteknologi i Odense Congres Center.

 

Ny model til opgørelse af den direkte brugertid i ældreplejen

KL, Socialstyrelsen og Socialministeriet har i fællesskab udarbejdet en model til opgørelse af brugertidsprocenten (BTP). Modellen er udviklet på baggrund af en stor efterspørgsel fra landets kommuner efter en fælles og anerkendt model til opgørelse af den direkte brugertid i ældreplejen. Modellen med tilhørende vejledninger og redskaber er elektronisk og den nye version trådte i kraft fra 1. april 2010.

BTP model

Ny version af Fritvalgsdatabasen fra 16. januar 2009

En ny version af Fritvalgsdatabasen er klar. I den nye version er der mulighed for at se ændringer i kommunernes priser og kvalitetskrav over tid. Herudover er der ændret på funktionaliteten i forbindelse med indberetning. Fritvalgsdatabasen har samtidig fået nyt layout.

  

 

Login efter kommunalreformens ikrafttræden

I forbindelse med kommunalreformen er nogle kommuner lagt sammen, mens andre er uberørte. På Fritvalgsdatabasen har dette følgende konsekvenser:

Sammenlægningskommuner skal anvende de "gamle" kommuners brugernavne og passwords. Alle kommunernes brugernavn og password kan anvendes, men indberetningen registreres kun for den nye kommune. Sammenlægningskommuner skal indberette alle oplysninger på ny.

Kommuner der ikke er berørt af kommunalreformen skal anvende samme brugernavn og password som før reformen. Denne type kommuner behøver ikke at indberette nye oplysninger, medmindre, der er ændringer i kvalitetskrav, priskrav, leverandører osv.

Ny version af Fritvalgsdatabasen.dk fra 1. januar 2006

Fra første januar er blevet både nemmere at indberette og at søge i de indberettede oplysninger i Fritvalgsdatabasen. Derudover er der indført en række nye funktioner såsom dataudtræk, benchmark og leverandørstatistik. Vi håber du får glæde af den.

Brev til myndigheder

Vedr. videregivelse af navne og adresser på personer, der modtager personlig og/eller praktisk hjælp - (fra kommune til privat leverandør)

Århus Kommune har på baggrund af en konkret sag spurgt Socialministeriet, om ministeriet er enig med kommunen i, at navnene på de modtagere af personlig og praktisk hjælp, jf. den "gamle" § 71 i lov om social service, kaldet Serviceloven, der har valgt en kommunal leverandør, ikke kan oplyses til andre. Heller ikke til en privat leverandør, som vil bruge oplysningerne til at markedsføre tilkøbsydelser.

Brev til Århus Kommune

 

 

Genveje

 

Brugertidsprocent Socialstyrelsen og KL's redskab til at udregne timepriser (BTP modellen).

Vejledning i tilvejebringelse af frit leverandørvalg for hjemmehjælpsmodtagere udbudsportalen

Få information om ældreområdet og frit valg hos Sundhedsstyrelsen.

Fritvalgsblanketten findes her på Virk.dk 

 

 

 

 

 

 

Jeg er (brugertype)

Jeg er fra (Kommune)


Socialstyrelsen | Edisonsvej 1 | 5000 Odense C | support@socialstyrelsen.dk | Tilgængelighedserklæring