ikke logget ind | login
Fritvalgsdatabsen

Leverandører & kontrakter

Du kan se vejledning med skærmbilleder i pdf-udgave her.

Den kommunale myndighed kan indberette en række oplysninger om leverandørerne af serviceydelser på ældreområdet. Den kommunale myndighed kan indberette: Oplysninger om leverandør, kontraktforhold og eventuelt informationsmateriale. Den kommunale myndighed kan indberette oplysningerne for alle leverandørerne i kommunen, både kommunale og private leverandører. På den måde kan alle få et overblik ved at bruge Fritvalgsdatabasen.

 

- Klik på "Indberetning"
-
Klik på ”Leverandør og kontrakter”

 

Når du har klikket på "Leverandører og kontrakter", ser du oversigten over leverandører i kommunen.

 

 

Opret og rediger leverandør

 

Klik på "Opret leverandør" for at oprette en ny leverandør. Du kan også vælge at redigere eller

deaktivere en leverandør.

 

Du kan vælge om du kun vil se aktive leverandører på oversigten eller du også ønsker at se inaktive leverandører. Hvis feltet ”Vis kun aktive” er markeret, ses kun aktive leverandører på oversigten.

 

Grunden til, at betegnelsen “inaktiv” (og ikke “Slet”) er valgt, er at oplysningerne om leverandøren

gemmes i Fritvalgsdatabasen og leverandøren kan aktiveres igen, hvis der indgås nye kontrakter. I kolonnen ”Kontrakter” fremgår det om den enkelte leverandør har aktuelle kontrakter.

 

Hvis du klikker på billederne ud for den enkelte leverandør i oversigten kan du redigere leverandøroplysninger, oplysninger vedrørende af kontrakter og informationsmateriale om leverandøren. 

 

 

- Klik på billedet med forstørrelsesglasset ud for den leverandør du ønsker at redigere oplysninger for leverandøren  

 

 

Når du har klikket på billedet med forstørrelsesglad, ser du oplysninger for leverandøren.

 

  

Firmanavn

Angiv virksomhedens navn

 

CVR-nr
Alle virksomheder har et tilknyttet CVR-nummer. Du kan finde CVR-numre i CVR-registret.

 

P-nr

En virksomhed kan have flere produktionsenheder, dvs. flere adresser. Hver produktionsenhed har et P-nummer. En virksomhed kan have en eller flere P-numre tilknyttet. Der kan eksempelvis være tale om at en landsdækkende leverandør har flere lokalafdelinger, hvor hver lokalafdeling har et P-nummer.

Kontaktoplysninger
Du skal herudover angive en række kontaktoplysninger for leverandøren, fx Ansvarlig enhed, kontaktperson, adresse og telefonnummer.

Ydelser og kontraktforhold

 

- Klik på "Indberetning"
- Klik på ”Leverandører og kontrakter”


Rediger kontrakt for leverandør

- Klik på billedet ”Ydelser/Kontraktforhold” udfor en leverandør.
- Vælg ydelse i rullemenuen "Vælg ydelse"

I rullemenuen ses hvilke ydelser leverandøren har aktuelle kontrakter med. Disse er angivet med et ”K”.

 

Ved de ydelser, som leverandøren har indgået kontrakt om, skal hele kommunen eller distrikter vælges. Hvis du angiver "Hele kommunen", bliver alle distrikter automatisk valgt.

 

Startdato

Hvornår kontrakten med leverandøren er gældende fra. Skal udfyldes.

 

Slutdato

Slutdato angiver, hvornår kontrakten med leverandøren deaktiveres. Fritvalgsdatabasen udsender en påmindelsese-mail inden datoen overskrides. E-mailen sendes til den mailadresse der er indberettet under kommuneoplysninger. Bemærk, at det er valgfrit at udfylde ”Slutdato”

 

Revideringsdato

Hvis du indsætter en dato i dette felt, udsender fritvalgsdatabasen en påmindelsese-mail, når datoen nærmer sig. E-mailen sendes til den mailadresse der er indberettet under kommuneoplysninger.

 

Avanceret redigering
Under ”Avanceret redigering” har du mulighed for at indberette fremtidige oplysninger. Det vil eksempelvis sige, at du har mulighed for at indrette kontrakter, der først træder i kraft på et senere tidspunkt.

Du har også mulighed for at revidere historiske oplysninger. Du har mulighed for at revidere historiske oplysninger et år tilbage.

Informationsmateriale om leverandør

Kommunen og leverandøren skal i fællesskab udarbejde informationsmateriale til borgerne. Informationsmaterialet skal opdateres, når der indgås kontrakter med nye leverandører, eller når indgåede kontrakter ændres eller opsiges.

 

 

- KLik på "Indberetning"

- Klik på "Leverandører og kontrakter"

- Klik på billedet ”YInformationsmateriale” udfor en leverandør.

 

Når du har klikket på billedet for ”Informationsmateriale” ser du materialeoplysninger.

 

 

Materialetype

Ved materialetype angives hvilken type materiale der er tale om. Ved indberetning af materiale knyttet til en ydelse er det kun muligt at vælge materialetypen ”LeverandørInfo”

 

Periode

Ved periode angives startdato for, hvornår materialet er gældende fra. Du har også mulighed for at vælge en slutdato, for hvornår materialet ikke er gældende længere.

 

Materialenavn

I feltet ”Materialenavn” skriver du det navn, som du ønsker materialet skal have på Fritvalgsdatabasen.

 

Materialekilde

Du indberetter materialet enten ved at skrive i et tektsfelt eller ved at vedhæfte et dokument. Det anbefales at vedhæfte dokumenter i pfd-format.  

 

 

Jeg er (brugertype)

Jeg er fra (Kommune)


Socialstyrelsen | Edisonsvej 1 | 5000 Odense C | support@socialstyrelsen.dk | Tilgængelighedserklæring