ikke logget ind | login
Fritvalgsdatabsen

Publikationer

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen udgiver løbende bøger, pjecer og andre udgivelser med relevans for fritvalgsområdet. Du kan fx se mere på:

Rapporter og bøger om Ældre fra Socialstyrelsen

Ankestyrelsens rapporter

Ankestyrelsen har siden frit valg trådte i kraft 1. januar 2003 udgivet en række rapporter/undersøgelser på området. Klik her for at finde:

Det betaler sig at lave tilsyn og opfølgning i hjemmeplejen, 2011
Frit valg i ældreplejen - landsdækkende brugerundersøgelse, november 2005

Frit valg i ældreplejen - 22 private leverandørers erfaringer
Frit valg i ældreplejen – erfaringer fra landets kommuner, juni 2004
Frit valg i ældreplejen - brugernes oplevelser, november 2003
Frit valg i ældreplejen - 15 kommuners erfaringer og ideer

Konkurrencestyrelsen

Om afgørelse vedr. priser i Aalborg Kommune 2004
Effektanalyse af konkurrenceudsættelse af pleje- og omsorgsopgaver i kommuner (PDF) - lavet for Udbudsrådet 2009

Andet

Status på frit valg fra KREVI 2011
KL og Socialministeriets pjece om prisfastsættelse på ældreområdet, 2007
Information om frit valg, Forbrugerstyrelsen, 2005
Tid til status - erfaringer med frit valg, Finansministeriet, august 2005
Kundval for ældre og funktionshidrade i Norden, Nordisk råd, 2005
Skal din virksomhed levere personlig og praktisk hjælp, Socialministeriet 
Frit valg - erfaringer med flere leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp_AKF, oktober 2004

Genveje

 

Brugertidsprocent Socialstyrelsen og KL's redskab til at udregne timepriser (BTP modellen).

Vejledning i tilvejebringelse af frit leverandørvalg for hjemmehjælpsmodtagere udbudsportalen

Få information om ældreområdet og frit valg hos Sundhedsstyrelsen.

Fritvalgsblanketten findes her på Virk.dk 

 

 

 

 

 

 

Jeg er (brugertype)

Jeg er fra (Kommune)


Socialstyrelsen | Edisonsvej 1 | 5000 Odense C | support@socialstyrelsen.dk | Tilgængelighedserklæring