ikke logget ind | login
Fritvalgsdatabsen

Søgning

Under søgning kan du søge oplysninger om en enkelt kommune eller på tværs af kommuner.

Under "min Kommune" findes informationer om:
1) Kommunen, f.eks. kontaktoplysninger og demografiske oplysninger
2) Ydelser med priser, kvalitetskrav, informationsmateriale til borgere, prisberegningsmodeller, udbudsmateriale m.m.
3) Leverandører med kontaktinformation, informationsmateriale samt hvilke ydelser de leverer
4) Informationsmateriale til leverandører
5) Generelle krav til leverandører
6) Generelle krav til plejehjem

På tværs af kommunerne har du mulighed for at søge på kommuner (kommunesøgning) eller leverandører (leverandørsøgning). I kommunesøgningen kan du vælge at se resultatet som en liste eller et dataudtræk.

Det er desuden muligt at lave dataudtræk (statistik) enten med samtlige ydelser eller samtlige kontrakter. Under "statistik" finder du også leverandørstatistik samt lister over de fem højeste og fem laveste priser i landet for de fem lovpligtige ydelseskategorier.

Gennem "benchmarking" er der mulighed for at benchmarke kommunens priser på de lovpligtige ydelser og antal leverandører med nabokommunernes eller med demografisk lignende kommuner. Til det formål er der udregnet en benchmarkingpris. Priserne er kun beregnet til sammenligning og skal ikke forveksles med de faktiske priser.

Genveje

 

Brugertidsprocent Socialstyrelsen og KL's redskab til at udregne timepriser (BTP modellen).

Få tips til udbud trin for trin på udbudsportalen

Få information om ældreområdet og frit valg på hjemmesiden for Sundheds- og Ældreministeriet.

Fritvalgsblanketten findes her på Virk.dk

KL's model til beregning af timepriser ajourføres årligt med pris- og lønudviklingen. 

Jeg er (brugertype)

Jeg er fra (Kommune)


Socialstyrelsen | Edisonsvej 1 | 5000 Odense C | support@socialstyrelsen.dk