ikke logget ind | login
Fritvalgsdatabsen

Kontakt

Det er Socialstyrelsen, der administrerer Fritvalgsdatabasen på vegne af Sundhedsstyrelsen. Du kan kontakte os på:

Socialstyrelsen
Edisonsvej 1
5000 Odense C

Tlf.: 72 42 37 00

Support ifm. indberetning fås ved henvendelse til Socialstyrelsens support - se mere:

http://socialstyrelsen.dk/indberetning/support-til-indberetning

Projektleder

Louise Nielsen
Mobil: 61 96 56 23
Mail: lnie@socialstyrelsen.dk

www.socialstyrelsen.dk

Genveje

 

Brugertidsprocent Socialstyrelsen og KL's redskab til at udregne timepriser (BTP modellen).

Få tips til udbud trin for trin på udbudsportalen

Få information om ældreområdet og frit valg på hjemmesiden for Sundheds- og Ældreministeriet.

Fritvalgsblanketten findes her på Virk.dk

KL's model til beregning af timepriser ajourføres årligt med pris- og lønudviklingen. 

Jeg er (brugertype)

Jeg er fra (Kommune)


Socialstyrelsen | Edisonsvej 1 | 5000 Odense C | support@socialstyrelsen.dk