ikke logget ind | login
Fritvalgsdatabsen

Login

Indtast brugernavn og adgangskode herunder for at få adgang til at indberette. Indberetning til fritvalgsdatabasen er forbeholdt Kommunale myndigheder.

Brugernavn samt adgangskode udleveres til den kommunale myndigheds superbruger af Socialstyrelsen. Hvis superbrugerens brugernavn eller adgangskode mistes eller glemmes, kan disse oplysninger indhentes ved henvendelse til Socialstyrelsen (sbst.dk/indberetning/support-til-indberetning).

Den kommunale myndigheds øvrige brugere kan få oplyst deres brugernavn og adgangskode af superbrugeren.

 

Brugernavn
Adgangskode

Genveje

 

Brugertidsprocent Socialstyrelsen og KL's redskab til at udregne timepriser (BTP modellen).

Vejledning i tilvejebringelse af frit leverandørvalg for hjemmehjælpsmodtagere udbudsportalen

Få information om ældreområdet og frit valg hos Sundhedsstyrelsen.

Fritvalgsblanketten findes her på Virk.dk 

 

 

 

 

 

 

Jeg er (brugertype)

Jeg er fra (Kommune)


Socialstyrelsen | Edisonsvej 1 | 5000 Odense C | support@socialstyrelsen.dk | Tilgængelighedserklæring