ikke logget ind | login
Fritvalgsdatabsen

Kontakt

Det er Socialstyrelsen, der administrerer Fritvalgsdatabasen på vegne af Sundhedsstyrelsen. Du kan kontakte os på:

Socialstyrelsen
Edisonsvej 1
5000 Odense C

Tlf.: 72 42 37 00

Support ifm. indberetning fås ved henvendelse til Socialstyrelsens support - se mere:

http://socialstyrelsen.dk/indberetning/support-til-indberetning

Projektleder

Martin Kristensen
Mobil: 41 73 08 77
Mail: mak@socialstyrelsen.dk

www.socialstyrelsen.dk

Genveje

 

Brugertidsprocent Socialstyrelsen og KL's redskab til at udregne timepriser (BTP modellen).

Vejledning i tilvejebringelse af frit leverandørvalg for hjemmehjælpsmodtagere udbudsportalen

Få information om ældreområdet og frit valg hos Sundhedsstyrelsen.

Fritvalgsblanketten findes her på Virk.dk 

 

 

 

 

 

 

Jeg er (brugertype)

Jeg er fra (Kommune)


Socialstyrelsen | Edisonsvej 1 | 5000 Odense C | support@socialstyrelsen.dk | Tilgængelighedserklæring