ikke logget ind | login
Fritvalgsdatabsen

FAQ - Ofte stillede spørgsmål for kommunebrugere

Hvad bruges log ind til på Fritvalgsdatabasen?

De kommunale myndigheder skal logge ind for at indberette oplysninger om kommunen, ydelser og leverandører. Øvrige brugere har adgang til alle indberettede oplysninger uden log ind.

Skal priserne i Fritvalgsdatabsen indberettes med eller uden moms?

De kommunale priskrav fastsættes med moms jf. lov nr. 517 af 7 juni 2006 § 1 punkt 1. Dette gøres ved at tage de beregnede gennemsnitlige langsigtede omkostninger ekskl. moms og gange dem med 1,25, hvorved fritvalgsprisen beregnes inkl. moms. Du kan læse mere om omkostningskalkulkationer i kapitel 9.3 i Buget- og regnskabssystem for kommuner

Hvem har ansvaret for at opdatere leverandøroplysninger?

Det er den kommunale myndighed, der har ansvaret for at indberettede oplysninger på databasen er opdaterede, herunder leverandøroplysninger. Det er kommunen, hvori den pågældende leverandør er godkendt, der er ansvarlig for, at leverandørens oplysninger er korrekte.

Hvad menes der med ydelsen madservice uden udbringning?

Madservice uden udbringning er en ydelse, hvor modtageren enten kan hente eller spise maden hos leverandøren (fx. et plejecenter eller en kro). 

 

Genveje

 

Brugertidsprocent Socialstyrelsen og KL's redskab til at udregne timepriser (BTP modellen).

Vejledning i tilvejebringelse af frit leverandørvalg for hjemmehjælpsmodtagere udbudsportalen

Få information om ældreområdet og frit valg hos Sundhedsstyrelsen.

Fritvalgsblanketten findes her på Virk.dk 

 

 

 

 

 

 

Jeg er (brugertype)

Jeg er fra (Kommune)


Socialstyrelsen | Edisonsvej 1 | 5000 Odense C | support@socialstyrelsen.dk | Tilgængelighedserklæring