ikke logget ind | login
Fritvalgsdatabsen

Om frit valg for kommunebruger

Frit valg på ældreområdet betyder, at kommunen har pligt til at skabe grundlag for borgerens valgfrihed af leverandør af personlig og praktisk hjælp. Kommunalbestyrelsen fastsætter serviceniveauet, og den kommunale myndighed fastsætter på den baggrund kvalitetskrav og evt. priskrav til leverandører af personlig og praktisk hjælp.

Den kommunale myndighed har derefter pligt til enten at godkende og indgå kontrakt med enhver leverandør, der opfylder kravene, eller i stedet at udbyde hjemmehjælpsopgaverne og derefter indgå kontrakt med to til fem leverandører af henholdsvis praktisk hjælp og personlig pleje som beskrevet i Servicelovens §§ 91-93. Klik her for nærmere information om lovgivningen.

Fritvalgsdatabasen er det medie, hvor alle kommunale myndigheder kan offentliggøre deres kvalitets- og priskrav i forhold til leverandører på ældreområdet.

Her samles desuden relevante publikationer vedrørende frit valg på ældreområdet.
Klik her for en liste m. links til relevante publikationer vedrørende frit valg.

Mulighederne for frit valg af leverandør omfatter ikke beboere i plejehjem, plejeboliger eller lignende bebyggelser.

Fleksibel hjemmehjælp betyder, at man har ret til at bytte ydelser. Ifølge Servicelovens § 94 har modtagere af personlig og praktisk hjælp ret til at vælge en helt eller delvist anden hjælp end den, der er truffet afgørelse om.

Godkendelse af leverandører
Det er den kommunale myndighed, der skal godkende og indgå kontrakt med alle leverandører af hjemmehjælp i kommunen. For at leverandørerne kan blive godkendt, skal de opfylde de kommunale krav til kvaliteten og prisen for de forskellige ydelser. Alle leverandører af personlig og praktisk hjælp skal godkendes af kommunalbestyrelsen i hver kommune. For at forenkle godkendelsesproceduren for både de kommunale myndigheder og leverandører af hjemmehjælp, er der udviklet en fritvalgsblanket, der virker som dokumentation for, at leverandøren lever op til en række generelle krav.

 

Fritvalgsblanketten har det overordnede formål at lette godkendelsesproceduren for både de kommunale myndigheder og leverandører af hjemmehjælp. Blanketten virker som dokumentation for, at leverandøren lever op til en række generelle krav fx virksomhedsoplysninger, generelle vilkår om gældende regler, økonomisk soliditet, forsikringsforhold, oplysninger om leverandørens medarbejdere, samarbejdsbetingelser i forhold til klagesager og specifikke krav til madservice og personlig pleje. Kommunalbestyrelsen skal således alene indhente dokumentation i forhold til de særlige krav, der gælder i den pågældende kommune.

 

Fritvalgsblanketten er gratis og kan findes her, hvor den kan udfyldes elektronisk og sendes via mail med digital signatur. Leverandørerne behøver dermed kun at udfylde én fritvalgsblanket, som så efterfølgende kan sendes til alle de kommuner, hvor der ansøges om godkendelse.

Genveje

 

Brugertidsprocent Socialstyrelsen og KL's redskab til at udregne timepriser (BTP modellen).

Vejledning i tilvejebringelse af frit leverandørvalg for hjemmehjælpsmodtagere udbudsportalen

Få information om ældreområdet og frit valg hos Sundhedsstyrelsen.

Fritvalgsblanketten findes her på Virk.dk 

 

 

 

 

 

 

Jeg er (brugertype)

Jeg er fra (Kommune)


Socialstyrelsen | Edisonsvej 1 | 5000 Odense C | support@socialstyrelsen.dk | Tilgængelighedserklæring